در مورد پروژه خود با ما صحبت کنید
پروژه ما | بهینه

توضیحات

کار این پلتفرم ایجاد ارتباط بین مشتریان و رستورانهاییست که به صورت روزانه غذاهای تازه و فروش نرفته دارند.

این پلتفرم شامل سه بخش مدیریت کل، مدیریت رستوران و اپلیکیشن سفارش میباشد.

در این پلتفرم تمامی امور از قبیل جستجوی رستوران و غذا، ارسال سفارش و پرداخت روی اپلیکیشن انجام میشود.

ساختار این پلتفرم برای تعریف 50 هزار رستوران و نیم میلیون پکیج غذایی طراحی شده و قابلیت ثبت نام  10 میلیون کاربر

در فاز اول دیده شده است.