در مورد پروژه خود با ما صحبت کنید

مدیر منابع انسانی

درباره شغل

حداقل سابقه:3 سال  
  • تاریخ شروع: 1397/12/28 
  • تاریخ پایان: 1398/01/31