در مورد پروژه خود با ما صحبت کنید

تیم ورک

1399/06/26

هر پروژه توسعه نرم افزار متفاوت است و رویکرد ما به سبک مدیریت پروژه بستگی دارد که متناسب با نیازهای شما باشد. به طور معمول ، تیم ما با شما همکاری می کند تا درک دقیقی از فرآیندهای تجارت فعلی شما کسب کند.ما سپس براساس یک یا چند تحلیل کارگاهی ، الزامات را دریافت و به چالش می کشیم. از اینجا ، برای یک پروژه توسعه نرم افزار چابک ، ما توسعه را به شکل نسخه های مدولار و موافق با یک طرح پروژه سطح بالا برای تحویل، تقسیم می کنیم. برای ارایه ی کار در زمان توافق شده و محدودیت های هزینه برای هر نسخه ، تیم ما به طور مداوم برای پالایش الزامات، ارائه قابلیت های جدید و ثبت بازخوردها با شما درگیر است.

مقالات مرتبط
چگونه نیازهای پروژۀ توسعۀ نرم‌افزار خود را ارزیابی کنید

برای مواجهه با چالش‌های کسب‌وکار بسته‌های نرم‌افزاری آماده، معتبر و مناسب متعددی وجود دارند اما اگر مانند بسیاری از کسب‌...

Subscribe to the newsletter

Sign up to receive the latest content based on research, industry experience and knowledge from our network of clients and partners.